Functii cu tip. Aplicatii propuse

 

 1. Sa se defineasca un subprogram care returneaza cel mai mare divisor comun a doua numere naturale.
  1. Sa se determine cmmdc pt doua valori date
  2. Sa se determine cmmdc pt n valori citire
  3. Pentru n valori citite sa se determine perechile de numere prime intre ele

 

 1. Scrieţi o funcţie găseşte_cifra care returnează valoarea cifrei aflate pe poziţia k în cadrul numărului n, începând de la dreapta (n şi k vor fi argumentele funcţiei).

 

 1. Se citesc coeficientii reali ai unui polinom de grad n. Sa se defineasca o functie care determina valoarea polinomului intr-o valoare a reala transmisa

 

 1. Sa se afiseze toate numerele palindrom din intervalul [a ,b].

 

 1. Sa se detrmine ultima cifra a expresiilor:
  1. x1+x2+x3+….xn
  2. x1*x2*…….*xn
 2. Sa se afiseze si numere toate numerele prime din intervalul [a,b]
 3. Sa se defineasca un subprogram care determina daca o valoare transmisa se gaseste in vector (eventual va returna pozitia pe care se gaseste).
 4. Se citesc n siruri de caractere. Sa se afiseze sirul cu cea mai mare suma a codurilor ascii ale caracterelor sirurilor
 5. Definiti un subprogram care simuleaza si afiseaza extragerea tuturor numerelor de la 1… la n in mod aleator (evident unele numere se vor repeat) De ex pt n=5 un sir ar putea fi : 2, 3,1,1,2,2,2,4, 5 iar suma 22. Subprogramul va returna suma numerelor astfel generate.
 6. Sa se defineasca un subprogram care afiseza si returneaza numarul de vocale dintr-un fisier text.
 7. Se cites n siruri de caractere. Sa se afiseze sirurile avand litere distincte
 8. Se citesc n numere naturale. Sa se afiseze numerele care au acelasi numar de cifre pare si impare
 9. Se citesc n numere naturale. Sa se afiseze numerele care au cifre distincte.
 10. Un numar este perfect daca este egal cu suma divizorilor sai mai putin el(ex 6=1+2+3). Sa se genereze primele n numere perfecte. Atentie, cel de al 9-lea are 37 cifre!
 11. Un numar este perfect daca este egal cu suma divizorilor sai mai putin el(ex 6=1+2+3). Cand suma este mai ica decat numarul spunem ca numarul este deficient si cand este mai mare spunem ca este bogat. Sa se afiseze tipul tuturor numerelor pana la n citit.
 12. Numerele 220 si 284 sunt numere prietene deoarece:

220=1+2+3+5+10+11+20+22+44+55+110=284 si

284=1+2+3+71+142=220

            Sa se genereze primele n perechi de numere prietene.

 1. Numerele triangulare se calculau ca suma a primelor numere naturale. Ex 10 este un numar triangular: 10=1+2+3+4. Sa se genereze primele n numere triangulare. Ex pt n=4 se va genera 1,3,6,10