Grafuri neorientate

 

Graf neorientat= o pereche de multimi =(V, E)unde V este o mulţime finită nevida de elemente numite noduri iar E o multime de perechi neordonate din V, numite muchii. Notăm graful cu G=(V, E).

 

Intr-un un graf G=(V, E) neorientat relaţia binară este simetrică: (v,w)ÎE atunci (w,v) ÎE.

 

Nod = element  al mulţimii V, unde G=(V, E) este un graf neorientat.

 

Muchie = element al mulţimii E ce descrie o relaţie existentă între două noduri din V, unde G=(V, E) este un graf neorientat;

            In figura alaturata:

V={1,2,3,4,5,6} sunt noduri

E={[1,2], [1,4], [2,3],[3,4],[3,5]} sunt muchii

G=(V, E)=({1,2,3,4,5,6}, {[1,2], [1,4], [2,3],[3,4],[3,5]})

 

 

Adiacenta: Într-un graf neorientat existenţa muchiei (v,w) presupune că w este adiacent cu v şi v adiacent cu w.

În exemplul din figura de mai sus vârful 1 este adiacent cu 4 dar 1 şi 3 nu reprezintă o pereche de vârfuri adiacente.

 

Incidenţă = o muchie este incidentă cu un nod dacă îl are pe acesta ca extremitate. Muchia (v,w) este incidentă în nodul v respectiv w.

 

Grad = Gradul unui nod v, dintr-un graf neorientat, este un număr natural ce reprezintă numărul de noduri adiacente cu acesta (sau numarul de muchii incidente cu nodul respectiv)

 

Nod izolat = Un nod cu gradul 0.

 

Nod terminal= un nod cu gradul 1

 

Nodul 5 este terminal (gradul 1).

 

Nodul 6 este izolat (gradul 0)

 

Nodurile 1, 2, 4 au gradele egale cu 2.   

 

Daca un graf neorientat are m muchii atunci suma gradelor tuturor nodurilor este 2m

 

In orice graf G exista un numar par de noduri de grad impar

 

Lanţ = este o secvenţă de noduri ale unui graf neorientat G=(V,E), cu proprietatea că oricare două noduri consecutive din secventa lant  sunt adiacente:

 L=[w1, w2, w3,. . ,wn]  cu proprietatea că (wi, wi+1)ÎE pentru  1Łi<n.

 

Lungimea unui lanţ = numărul de muchii din care este format.

 

Lanţ simplu = lanţul care conţine numai muchii distincte

 

Lanţ compus= lanţul care nu este format numai din muchii distincte

 

Lanţ elementar = lanţul care conţine numai noduri distincte

 

Ciclu = Un lanţ în care primul nod coincide cu ultimul.

 

Ciclul este elementar dacă este format doar din noduri distincte, excepţie făcând primul şi ultimul. Lungimea unui ciclu nu poate fi 2.

 

 

Succesiunea de vârfuri 2, 3, 5, 6 reprezintă un lanţ simplu şi elementar de lungime 3.

Lanţul 5 3 4 5 6 este simplu dar nu este elementar.

Lanţul 5 3 4 5 3 2 este compus şi nu este elementar.

Lanţul 3 4 5 3 reprezintă un ciclu elementar

 

Graf partial = Dacă dintr-un graf G=(V,E) se suprimă cel puţin o muchie atunci noul graf G’=(V,E’), E’Ě E se numeşte graf parţial al lui G (are aceleasi noduri si o parte din muchii).

 

 

 

 

 

 

 

 


                        G                                                          G1 este graf partial al lui G

 

Subgraf = Dacă dintr-un graf G=(V,E) se suprimă cel puţin un nod împreună cu muchiile incidente lui, atunci noul graf G’=(V’,E’), E’Ě E si  V’ĚV se numeşte subgraf al lui G.

 

 

 

 

 

 

 


                           G                                                       G1 este subgraf al lui G

 

Graf regulat = graf neorientat în care toate nodurile au acelaşi grad;

 

 

Graf complet = graf neorientat G=(V,E) în care există muchie între oricare două noduri.

Numărul de muchii ale unui graf complet este:  nr*(nr-1)/2.Unde nr este numarul de noduri

 

graf complet. Nr de muchii: 4x(4-1)/2 = 6

 

Graf conex = graf neorientat G=(V,E) în care pentru orice pereche de noduri (v,w) există un lanţ care le uneşte.

 

graf conexnu este graf conex

 

 

Componentă conexă = subgraf al grafului de referinţă, maximal în raport cu proprietatea de conexitate (între oricare două vârfuri există lanţ);

 

graful nu este conex. Are 2 componente conexe:

                                                1, 2 si 3, 4, 5, 6

 

Lanţ hamiltonian = un lanţ elementar care conţine toate nodurile unui graf

 

 L=[2 ,1, 6, 5, 4, 3] este lant hamiltonian

Ciclu hamiltonian = un ciclu elementar care conţine toate nodurile grafului

 

C=[1,2,3,4,5,6,1] este ciclu hamiltonian

 

Graf hamiltonian = un graf G care conţine un ciclu hamiltonian

Graful anterior este graf Hamiltonian.

 

Daca G este un graf cu n>=3 noduri astfel incat gradul fiecarui nod este mai mare sau egal decat n/2 atunci G este hamiltonian

 

Lanţ eulerian = un lanţ simplu care conţine toate muchiile unui graf

 

Lantul: L=[1.2.3.4.5.3.6.2.5.6] este lant eulerian

 

Ciclu eulerian = un ciclu simplu care conţine toate muchiile grafului

 Ciclul: C=[1.2.3.4.5.3.6.2.5.6.1] este ciclu eulerian

 

 

Graf eulerian = un graf  care conţine un ciclu eulerian.

 

Condiţie necesară şi suficientă: Un graf este eulerian dacă şi numai dacă oricare vârf al său are gradul par.

 

Intrebari si exercitii :

 1. desenati un graf G neorientat cu 6 noduri si 10 muchii
 2. Exprimati graful ca o relatie binara detaliind multimea nodurilor si multimea muchiilor
 3. precizati pentru fiecare nod gradul
 4. precizati un lant simplu, un lant compus
 5. precizati un lant elementar, neelementar
 6. precizati un ciclu
 7. desenati un graf Gp partial cu 7 muchii
 8. desenati un subgraf Gs cu 4 noduri
 9. modificati Gs astfel incat Gs sa fie graf complet
 10. desenati un graf regulat Gr cu 9 noduri
 11. cate componente conexe are Gr?
 12. modificati Gr astfel incat sa obtineti Gr1 graf conex
 13. precizati un lant hamiltonian in Gr1
 14. modificati  Gr astfel incat acesta sa fie graf eulerian
 15. precizati un ciclu eulerian in Gr
 16. puteti desena urmatoarea figura fara a ridica creionul de pe hartie si fara a repete muchiile?

 1. este graful anterior eulerian ? de ce ?