Structura de tip Stiva

 

            Aceasta structura de date este un caz particular de lista care functioneaza pe principiul LIFO (last in – first out, ultimul intrat este primul servit, puteti sa va ganditi la o stiva de materiale pentru care un nou material se va adauga intotdeauna deasupra si se va extrage tot de deasupra). Prin urmare principalele prelucrari care se refera la aceasta structura de date vor fi:

-         creare stiva

-         listare stiva (parcurgere in ordine inversa creerii)

-         adaugare la sfarsit ( peste varful stivei, operatie numita push ( ) )

-         stergere element din varful stivei (operatie numita pop( )  )

-         prelucrarea varfului stivei

 

Specific acestei structuri de date este faptul ca prelucrarile se fac intotdeauna la elementul de la acelasi capat, element pe care il vom numi varf.

Functia push( ) , creaza stiva cand aceasta este vida sau adauga un nou element in caz contrar.

Functia pop( ), elimina elementul din varful stivei.

 

Fie o stiva de numere intregi pentru care elementele sunt adaugate in ordinea: 10,20,30,40

 

La primul pas se creaza stiva caz in care primul element creat va fi varful stivei:

10

 
 


                        vf

 

Apoi se adauga prin operatia push ( ) un nou element, 20:

 

 


                                                                                    vf

 

 

 

                       

vf

 

 

In continuare se adauga 30 care va deveni noul varf:

 


                                                                                                                vf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sfarsit se adauga 40:

 

 

 


                                                                        vf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afisarea se va face in ordine inversa generarii si prin urmare se va afisa: 40,30,20, 10.

 

Pentru stergere, prin operatia pop( ) se va sterge elementul din varful stivei, 40,  dupa care noul varf va deveni precedentul sau, 30:

 


pop( )                                       vf

 

 

 

                                                             rezulta:                         vf

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a prelucra aceasta structura de date va fi suficient un singur pointer, pentru varf. Iata o solutie de implementare:

 

//prelucrari stiva : (LIFO)

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

 

struct nod{int info;

               nod *back;};

 

nod *varf;

 

void push(nod* &v,int x)

{nod *c;

if(!v)

    {v=new nod;

     v->info=x;

     v->back=0;}

 else

     {c=new nod;

      c->back=v;

      c->info=x;

      v=c;}

}

 

void afisare(nod *v)

{nod *c;

 c=v;

 while(c)

    {cout<<c->info<<" ";

     c=c->back;}

}

 

void pop(nod* &v)

{nod* c;

if(!v)

    cout<<"stiva este vida si nu mai ai ce elimina!!!";

 else

    {c=v;

     v=v->back;

     delete c;}

 }

 

 

void main()

{int n,a;

 cout<<"numarul initial de noduri ";

 cin>>n;

 for(int i=1;i<=n;i++)

    {cout<<"valoarea de adaugat in stiva ";

     cin>>a;

     push(varf,a);

     }

cout<<endl;

afisare(varf);

int nre,nra;

cout<<endl<<"cate adaugari ?";

cin>>nra;

for(i=1;i<=nra;i++)

   {cout<<"valoarea de adaugat ";

    cin>>a;

    push(varf,a);}

cout<<endl<<"dupa adaugare"<<endl;

n=n+nra;

cout<<"stiva are  "<<n<<" elemente"<<endl;

afisare(varf);

cout<<endl<<"cate eliminari ?";

cin>>nre;

for(i=1;i<=nre;i++)

       pop(varf);

cout<<endl<<"dupa eliminare"<<endl;

n=n-nre;

cout<<"stiva are  "<<n<<" elemente"<<endl;

afisare(varf);

//prelucrez varful stivei: de exemplu se poate dubla continutul:

varf->info=2*varf->info;

cout<<endl<<"dupa dublarea valorii varfului "<<endl;

afisare(varf);

getch();

 }

 

Probleme propuse:

 

1. Se citesc siruri de caractere pana la “*”. Sa se afiseze sirurile in ordine inversa citirii. Sa concateneze “blabla” la ultimul sir citit. Sa se stearga ultimele 3 siruri citite apoi lsa se afiseze

 

2.Sa se memoreze n numere intregi intr-o structura de tip stiva . Sa se stearga elementele din varful cozii pana se intalneste un numar pentru care suma cifrelor este mai mare decat 10

3. Sa se prelucreze datele celor n angajati ai unei firme (nume, profesia, salariu). Datele se citesc din fisier si sunt inregistrate in ordinea angajarii (pentru fiecare persoana datele sunt scrise pe o linie).

a)      Sa se afiseze datele dupa ce acestea au fost memorate intr-o structura de tip stiva.

b)      Sa se afiseze ultimii 3 angajati

c)      Cel mai recent angajat este concediat. Sa se afiseze si sa modifice datele din structura si apoi din fisier