Aplicatii subprograme

 

 1. Sa se calculeze valoarea expresiei
 2. Sa se scrie o functie care returneaza suma numerelor prime mai mici decat un n dat.
 3. Se citesc n numere naturale. Sa se afiseze cate din ele au indicativul lui Euler o putere a lui 2. (Indicativul lui Euler al unui numar x este numarul de numere naturale mai mici ca x si prime cu el)
 4.   Sa se scrie o functie care simplifica o fractie si o alta care calculeaza suma a doua fractii. Sa se calculeze suma a n fractii, afisand rezultatul sub forma de fractie ireductibila.
 5.   Se considera un vector cu n (1£n£100) componente numere naturale. Sa se determine componentele vectorului cu cei mai multi divizori. Se va folosi un subprogram pentru citirea vectorului si unul pentru calculul numarului de divizori ai unui numar.
 6. Se considera un vector x cu n (1£n£50) componente de tip intreg. Pentru k dat (1£k£n) sa se ordoneze crescator primele k componente si descrescator celelalte componente ale lui x. Se va folosi un subprogram pentru citirea lui x si un subprogram ce ordoneaza crescator la alegere o parte din componentele unui vector (delimitata de doi indici).

Exemplu:

Pentru n=7 k=3 si vectorul: x={31 23 30 10 24 7 13} se va afisa: 23 30 31 24 13 10 7

 1. Se citesc n valori pozitive. Sa se indice pentru fiecare element cel mai mare patrat perfect mai mic sau egal cu el.
 2. Se citesc numere naturale pana la 0. Sa se afiseze cate dintre ele sunt egale cu suma cuburilor cifrelor lor. (Ex: 153=13+53+33)
 3. Dat fiind un numar natural n, sa se afiseze

a.        cel mai apropiat numar care este patrat perfect. (Ex: pentru n=13 se va afisa 16)

b.       cel mai apropiat numar care este cub perfect. (Ex: pentru n=25, se va afisa 27)

c.        cel mai apropiat numar care este numar prim. Daca exista doua astfel de numere, se vor afisa amandoua. (Ex: pentru n=27, se va afisa 29, pentru n=15 se vor afisa 13 si 17)

 1. Se citesc de la tastatura n numere naturale. Sa se afiseze numerele care au cei mai multi divizori primi.
 2. Se citeste un numar natural n in baza 10.Sa se determine daca n este palindrom in oricare din bazele 2...9.

Exemplu pt n=50 se va afisa:

In baza 2:  110010
In baza 3: 1212

In baza 4: 302

In baza 5: 200

In baza 6: 122

In baza 7: 101  E palindrom

In baza 8: 62

In baza 9: 55   E palindrom

 1. Sa se afiseze toate numerele din intervalul [a,b] care sunt rotunde (transformate in baza 2, au numarul de cifre de 1 egal cu numarul de cifre de 0). Rezultatul se va afisa in fisierul rotund.txt. Capetele intervalului, a si b, se citesc de la tastatura.
 2. Dat fiind un vector cu n componente numere naturale, sa se afiseze numarul de zerouri cu care se va termina numarul obtinut prin inmultirea componentelor vectorului. Vectorul se citeste din fisierul vector.txt, care are pe prima linie un numar natural n<=1000 si pe urmatoarea linie cele n componente naturale ale vectorului.
 3. Un numar se numeste autopomorfic daca este sufixul patratului sau (ex, 52=25, 62=36, 252=625). Sa se afle toate numerele autopomorfice mai mici sau egale cu n dat.

15.  Se citeste un numar natural. Sa se verifice daca este termen din sirul Fibonacci si daca da, sa se precizeze pozitia pe care o ocupa in sirul lui Fibonacci.
F(0)=1, F(1)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2), pentru n
³2

16.  Operatii cu numere complexe (suma, produsul, inversul)

17.  Sa se construiasca un vector care contine toate numerele prime din intervalul [a,b] care, inversate, sunt tot prime.

18.   Se citeste un vector cu n componente numere intregi. Sa se construiasca vectorul format din produsul cifrelor elementelor din primul vector.

 

19.  Fiind data o matrice Amxn, sa se elimine toate liniile care contin zerouri.

 

20.  Se citesc  n siruri de caractere alfanumerice. Sa se determine suma numerelor  formate din cifrele sirurilor in ordinea in care se gasesc in sir.

Ex n=3 si ab12, b1c00, cd50. Suma: 12+100+50

 

21.  Sa se stearga elementele pare dintr-un vector.

 

22.  Sa se treaca elementele unui vector intr-o matrice patratica (cea mai mare posibila). Ex daca n=25 se va genera o matrice de 5x5, daca n=12 se va genera o matrice de 3x3

 

 1. Sa se genereze primele n numere prime.

 

 1. Sa se genereze primele n numere prime care inversate sunt tot numere prime

 

25.  Să se genereze primele n perechi de numere gemene  (numere prime impare consecutive).

 

 1. Se citesc 2 vectori de intregi. Sa se ordoneze crescator cei doi vectori. Sa se genereze un al treilea vector avand elementele din primele doua ordonate crescator. (interclasarea a doi vectori).Se vor defini subpprograme pt: citire, afisare, ordonare si interclasare.

 

 1. Se citeste un vector de intregi. Sa se genereze un nou vector care sa contina elementele o singura data si frecventa lor de aparitie.

 

 1. Operatii cu 2 multimi: intersectia , diferenta, reuniunea, produs cartezian

 

 1. Intersectia a n multimi

 

 1. Sa se determine cea mai mare (mica) fractie dintr-un sir de fractii

 

 1. Să se verifice dacă diagonalele unei matrice au elemente comune.

 

 1. Sa se genereze un vector care sa retina toate numerele forate din 3 cifre distincte divizibile cu 4.

 

 1. Fie o matrice Amxn. Să se rearanjeze elementele matricei astfel īncāt să fie īn ordine crescatoare pe linii

Ex:  

 

 

 1. Fie o matrice Amxn. Să se rearanjeze elementele matricei astfel īncāt să fie īn ordine crescătoare, citite de la stānga la dreapta, linie cu linie.

Ex:  

 1. Să se verifice dacă o matrice pătratică este pătrat magic (suma elementelor de pe fiecare linie, coloană şi diagonală este aceeaşi).

Ex:  

 

36.  Sa se afiseze elementele sa dintr-o matrice (minime pe linie si maxime pe coloana pe care se gasesc) si pozitia lor.

 

37.  Fie o matrice avand mxn componente intregi. Sa se afiseze acele elemente ale matricii (valoarea si coordonatele) pentru care suma elementelor pe linia pe care se gasesc este egala cu suma elementelor pe coloana pe care se gasesc.

 

38.  Sa se afiseze perechile de linii gemene dintr-o matrice (contin aceleasi elemente chiar si intr-o alta dispunere).

 

39.  sa se elimine liniile care contin zerouri dintr-o matrice

 

40.  se citeste o succesiune de n cifre. Sa se determine daca succesiunea de cifre reprezinta transcrierea unui numar x intr-o baza 2-9. Ex n=3 si 234 daca x=94 , 94(6)=234

 

41.  Se citesc n numere Sa se determine cifra (cifrele) cu cea mai mare aparitie in sirul de numere.

 

42.  se citeste un sir de numere. Sa se afiseze numerele avand aceeasi cifra de control . (Cifra de control a lui 156 se obtine: 1+5+6=12, pt 12 1+2=3 deci 156 are cifra de control 3)

 

43.  Fie sirul 1,2,3,4. O permutare circulara la dreapta este:2,3,4,1. Sa se permute circular un sir de k ori. Sa se afiseze de fiecare data

 

44.  definisti o functie asemanatoar cu functia strcpy(sir1,sir2)

 

45.  simulati jocul X si 0.