Butoane de tip TCheckBox

(butoane de selectie multipla)

 

Acest tip de butoane permite utilizatorului sa selecteze una sau mai multe optiuni (chiar si niciuna). Pentru a opera selectia multipla se utilizeaza  de obicei butoane de tip TCheckBox.

 

Aceasta este componenta care trebuie asezata pe formular.

 

Si la aceste butoane cele mai importante proprietati sunt Caption si Checked cu aceeasi semnificatie ca la butoanele radio.

 

Exercitiu:

Sa se insereze intr-un formular 3 butoane check si un buton care are rolul de a depista selectia efectuata in setul celor 3 butoane si de a o afisa prin ShowMessage. In cazul nu se selecteaza nimic se va afisa un mesaj.

 

Formularul va  contine 3 butoane de tip TCheckedBox si un al patrulea de tip Tbutton:

 

 

O solutie este:

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

{

AnsiString sir="";

if(CheckBox1->Checked)

    sir=sir+" opt 1";

if(CheckBox2->Checked)

    sir=sir+" opt 2";

if(CheckBox3->Checked)

    sir=sir+" opt 3";

 if(sir!="")

    ShowMessage(sir);

 else

    ShowMessage("Nu ai ales nimic!");

}

 

Unde variabila de tip AnsiString va retine sirul din mesaj.

Observatie: Si aceste obiecte vor putea fi grupate utilizand un obiect de tip GroupBox (gruparea componentelor se va studia intr-o lectie viitoare).