Componenta de tip Tlabel

 

Ati vazut  cat de inestetic se afiseaza diverse mesaje in Borland C++. In Builder afisarea textelor este deosebit de eleganta.Pentru inceput la afisare vom folosi componenta Tlabel.

 

          Simbolul alaturat are semnificatia de componenta TLabel.

 

          Amplasarea sa pe formular se face ca in cazul butonului. Iata cum arata componenta amplasata pe formular:

 

 

In continuare studiem cateva proprietati ale componentelor de tip Tlabel.

 

Caption   Este de tip AnsiString si retine sirul afisat de componenta.

Valoarea implicita este cea afisata – Label1 -.

 

Sa presupunem ca dorim sa afisam sirul „Acesta este un text afisat elegant”.Modificam valoarea retinuta la Caption de catre inspectorul de obiecte, scriind sirul de mai sus:

 Iata cum va arata mesajul pe fomular:

 

 

AutoSize  -  este propritatea de tip bool. Daca retine true, componenta va ocupa pe ecran exact atata spatiu cat are nevoie pentru a afisa intregul sir, iar daca retine false, ea va ocupa spatiul stabilit da catre programator.

 

Alignment – alinierea sirului afisat de componenta.Poate lua valorile:

 

 

ü

 

WordWrap  - retine proprietatea de tip bool.Daca retine true este permis ca sirul sa fie afisat pe mai multe randuri (in cazul in care sirul nu poate fi afisat pe un rand).

 

Exemplu:

WordWrap -true

Alignment - taCenter

 

Font –proprietatea prin care se stabilesc fonturile. Executia unui click asupra celor trei puncte afisate de inspectorul de obiecte conduce la aparitia unei cutii de dialog cu ajutorul careia se stabileste modul in care arata textul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pana in prezent , valorile diferitelo proprietati au fost cele implicite, sau au fost stabilite cu ajutorul inspectorului de obiecte.In realitate, acestea pot fi modificate in timpul executiei la fel ca variabilele.Aplicatia urmatoare constituie un exemplu in acest sens.

 

q       Programul urmator modifica culoarea de afisare a unui obiect (fondul) de tip TLabel cu ajutorul a trei butoane.

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

Apasarea unui buton conduce la schimbarea culorii obiectului de tip TLabel.

 

Pentru a obtine acest efect am procedat astfel:

a)     Am amplasat pe formular 3 butoane si un obiect de tip Tlabel.

b)    Proprietatea Caption  a fiecarui buton retine un sir care stabileste culoarea.

c)    Culoarea initiala a componentei Label1 (nume implicit) este alb.Vezi proprietatea Color.

d)    Pentru fiecare buton in parte scriem o functie care raspunde evenimentului OnClick, cu rolul de a atribui obiectului Lbel1 culoarea corespunzatoare.Iata, de exemplu, Functia pentru butonul pe care scrie Rosu.

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject * Sender)

 {  Label1->Color=clRed;}

 

Probleme propuse:

 

1.     Scrieti un program care sa afiseze de cate ori s-a apasat pe un buton.

2.     Scrieti un program care sa simuleze un calculator simplu care insumeaza doua numere intregi.

Indicatii:

1.     se va amplasa in formular o componenta de tip Tlabel

2.     Se vor amplasa 12 butoane speed

3.     se grupeaza butoanele pein proprietatea GroupIndex avand aceeasi valoare

4.     se va declara global o variabila de tip AnsiString in care se va capta caracterul de pe butonul speed la evenimentul clic

5.     pentru fiecare buton 0,1…,9 se concateneaza caracterul editat pe buton la variabila de tip sir

6.     se vor declara doua variabile intregi in care se vor retine cele doua numere care se insumeaza

7.     pentru butonul + la evenimentul clic se converteste sirul obtinut in int si se retine in prima variabila intreaga

8.     pentru butonul = la evenimentul clic se converteste sirul obtinut in int si se retine in cea de a doua variabila intreaga si se afiseaza rezultatul in componenta Tlabel

 

 

3.     Scrieti un program care sa simuleze un calculator simplu care insumeaza mai multe numere intregi.

4.     Scrieti un program care sa simuleze un calculator simplu care sa realizeze si alte operatii cu numere intregi  numere intregi.