Tipul numeric

 

 

Operatori aritmetici in ordinea prioritatii de evaluare:

Operator

Semnificatie

(, )

Grupeaza expresiile

**, ^

Ridicare la putere

*, /, %

Inmultire, impartire, modulo (restul impartirii)

+, -

Adunare, scadere

 

Exemplu:

? (2*3)^2-4+7%3*2

34.00

 

Operatori relationali:

Operator

Semnificatie

<

Mai mic decat

>

Mai mare decat

=

Egal cu

<>, #, !=

Diferit de

<=

Mai mic sau egal cu

>=

Mai mare sau egal cu

 

Exemplu:

? 2<3 and 2*3=5

.F.

 

Functii numerice:

Functie

Efect

ABS(ex_nu)

Returneaza partea absoluta

?ABS(-15)

15

SIGN(ex_nu)

Returneaza semnul argumentului ex_nu

? SIGN(7)

1

? SIGN(-7)

-1

? SIGN(0)

0

INT(ex_nu)

Returneaza partea intreaga a unei exresii numerice

(Intregul dinspre origine)

? INT(14.46)

14

? INT(-2.25)

-2

a=-14.4

? ABS(a-INT(a))  

0.4      && partea zecimala

CEILING(ex_nu)

Returneaza cel mai mic intreg mai mare sau egal cu ex_nu

(Intregul din dreapta)

? CEILING(5.87)

6

? CEILING(-5.87)

-5

FLOOR(ex_nu)

Returneaza cel mai mare intreg mai mic sau egal cu ex_nu

(Intregul din stanga)

? FLOOR(5.87)

5

? FLOOR(-5.87)

-6

a=-14.4

? a-FLOOR(a)     

0.6      && partea zecimala in sens matematic

ROUND(ex_nu, ex_nat)

ex_nu este rotunjita la ex_nat zecimale

? ROUND(1.7567, 3)

1.757

? ROUND(1.7567, 3+2)

1.75670

MOD(ex_nu1, ex_nu2)

Restul impartirii ex_nu1 la ex_nu2

? MOD(8, 3)

2

? MOD(8.4, 3.1)

2.2

SQRT(ex_nu_poz)

Returneaza radacina patrata din ex_nu_poz (expresie numerica pozitiva)

? SQRT(25)

5.00

? SQRT(14.6)

3.82

EXP(ex_nu)

Returneaza e (constanta Euler, aprox. 2.72 ) la puterea ex_nu

? EXP(2)

7.39

? EXP(-2.5)

0.08

LOG(ex_nu_poz)

Returneaza logaritm natural din ex_nu_poz

? LOG(5)

1.61

? LOG(EXP(4))

4.00

LOG10(ex_nu_poz)

Returneaza logaritm zecimal din ex_nu_poz

? LOG10(5)

0.70

? LOG(100)

2.00

PI()

Returneaza o valoarea lui “pi“  trigonometric (aprox. 3.1415)

SIN(ex_nu_radiani)

Returneaza sinus de argument

? SIN(PI()/2)

1.00

? SIN(4)

-0.76

COS(ex_nu_radiani)

Returneaza cosinus de argument

? COS(PI()/2)

0.00

? COS(4)

-0.65

TAN(ex_nu_radiani)

Returneaza tangenta de argument

? TAN(PI()/4)

1.00

? TAN(4)

1.16

&& Atentie  TAN(PI()/2) tinde la infinit

&& Argumentul sa fie nu fie multiplu intreg de { PI() } +PI()/2

ASIN(ex_nu)

Returneaza arcsinus de argument

? ASIN(1/2)

0.52

? ASIN(-1)

-1.57

&& Atentie  argumentul sa fie din intervalul [-1, 1]

ACOS(ex_nu)

Returneaza arccosinus de argument

? ACOS(1/2)

1.05

? ACOS(-1)

-3.14

&& Atentie  argumentul sa fie din intervalul [-1, 1]

ATAN(ex_nu)

Returneaza arctangenta de argument

? ATAN(1)

0.79

? ATAN(-10)

-1.47

DTOR(grad)

Conversie la radiani

? DTOR(180)

3.14

RTOD(ex_nu_radiani)

Conversie la grade

? RTOD(PI())

180.00