Algoritmica si programare. Limbajul C++


lucrare

Algoritmi
 
           Algoritmi. Introducere
           Notiunile cu care opereaza algoritmii
           Principiile programarii structurate
           Teorema lui Bohm si Jacopini
           Aplicatii propuse

Limbajul C++
Elemente de baza ale limbajului
                  1  Structura programelor C++
                  2  Elemente lexicale
                  3  Date in C++
                  4  Operatori
                  5  Implementarea structurilor de control Instructiunea vida, if si switch
                                                                                  Instructiuni repetitive
                  6  Siruri de caractere
                  7  Tablouri unuidimensionale (vectori)     
                  8  Subprograme
                               8.1 Definitia. Declarare. Apel
                               8.2 Functii fara tip.Aplicatii    
                               8.3 Functii cu tip.Aplicatii
                               8.4 Transmiterea parametrilor 
                               8.4 Functii. Probleme propuse
                               8.5 Fisiere header definite de programator
                  9  Pointeri
                  10  Alocarea dinamica amemoriei
                                    a) Structuri dinamice de date
   
                                     b) Liste liniare simplu inlantuite. Creare. Parcurgere
                                         c) Liste liniare simplu inlantuite. Inserare si Stergere 
                                         d) Ordonarea listelor
                                         e) Structura de date de tip coada
                                         f) Structura de tip stiva
                                         g) Liste liniare dublu inlantuite.
                                         h) Liste circulare
   
                                     i) Structuri dinamice de date. aplicatii
                       Liste liniare simplu inlantuite
                                           Probleme propuse
                 11 Recursivitate
                                           a) Aplicatii recursivitate
                                                        b) Recursivitate indirecta
                                                         c) Aplicatii ale recursivitatii. Fractali

                      12 Divide et Impera
                  a)Aplicatii D& I: Sortarea rapida (Quick Sort)
                  b)Sortarea prin interclasare: (MergeSort) 
                        c) Turnurile din Hanoi 
                        d) Divide et Impera. Probleme propuse
                           

                    Grafuri neorientate
                   a
) Terminologie
                   b) Reprezentarea grafurilor neorientate:
                                        matricea de adiacenta
                    c) Reprezentarea grafurilor neorientate:: liste de adiacente
                    d) parcurgerea grafurilor
                                        parcurgerea in latime
                                        parcurgerea in adancime
                    e) matricea drumurilor
                    f) Conexitate
                    g) matricea ponderilor
                    h) algoritmul lui Roy Floyd 
                    i)  graf hamiltonian
                    j) graf eulerian

                    Grafuri neorientate. Probleme propuse


Grafuri orientate
a) Terminologie
b) Matricea de adiacenta
c) Liste de adiacenta
d) Parcurgere in latime
e) Parcurgere in adancime
f) Componente tare conexe
g) Algoritmul lui Djikstra
h) Algoritmul lui Lee
                       Probleme propuse

Arbori si arborescente
a)Arbori oarecare
b)Arborescente
c)Arbori binari
d)Parcurgerea arborilor binari
e)Arbori de cautare
f)Stergerea intr-un arbore binar de cautare
g) Arborele partial de cost minim

Recapitulare pt teza clasa a XI-a
Teza clasa a XI-a. Semestrul 1
Aplicatie recapitulativa structuri de date

Tehnici de programare
       1 Tehnica Backtracking

              Permutari
             backtracking recursiv
              Probleme propuse
       2 Backtracking in plan
               Backtracking in plan. Probleme
          
        3 Tehnica Greedy

        4 Programare dinamica
Centrul de excelenta.Probleme propuse

Programare orientata pe obiecte
            1. Introducere
            2. Definirea claselor
            3. Constructori si destructori
            4. Supraincarcarea operatorilor
            5.
Mostenirea

            6. Metode virtuale           Probleme propuse
Recapitulare pentru teza clasa a XI-a
Arbori binari
Probleme recapitulative

Tehnici de programare-probleme

Functii pentru modulul grafic